INFORMATION
Ang aming mga tauhan ay palagi pong narito upang sagutin ang
inyong mga naipadalang e-mails sa amin,sa kasalukuyan,dahil sa
ibang pangangatwiran.Nais po lamang naming ipagbigay kaalaman
at hingiin ang inyong pag-unawa,na pagbigyan nyo po kami nang
Dalawampuft apat {24} na oras, upang maipahiwatig po namin
Ang bawat kasagutan ng aming natatanggap na mga e-mails
ninyo.
POLICES
SHIPPING&SALES
Kadalasan ng aming mga orders ay maipadala namin sa loob
nang dalawang {2} araw may trabaho lamang.sa aming
pagtanggap sa lahat nang inyong mga purchased orders.lahat
ng mga orders ay ipinadala namin sa pamamagitan nang ating
POST OFFICE o tanggapan nang mga sulat,kung meron po
nung inoorder ninyo.kapag naipadala na po namin ang inyong
mga inoorder na produkto,padadalhan po kaagad namin kayo
ng e-mail.na isang tracking na impormasyon galing sa amin.
ang lahat ninyo na inorder sa amin ay pinoproseso namin sa
loob nang {7} araw o isang linggo.at amin pong ipinapadala
ang mga inorder ninyo sa araw lamang ng sabado at linggo.kung
sakali pong merong mga kaabalahan sa aming pagpapadala,ga
gawin po namin ang aming kakayahan na agad na maiparating
sa inyo ang pagpapadala nang impormasyon sa pagtawag inyong
telepono o kaya magpadala sa inyong e-mail.
BUSINESS HOURS
Kung ninais po ninyong makausap ang aming mga Filipino na
mga tauhan,maari po ninyo silang tawagan sa numerong eto
03-4570-3437.simula 11:30 nang umaga hanggang 09:00 nang
gabi.mula hanggang Lunes hanggang Linggo.
CONTACT US
PHILIPPINE TUSHIN PCHANNEL HANBAI
C.E.O : OSAMU IKAGAWA
Add :TOSHO CENTER BLD.905 YANAGIBASHI TAITOKU TOKYO
TEL No :03-4570-3473(TAGALOG) 03-3861-3475(JAPANESE)
e_mail :info@pchannel.jp